درباره فروشگاه پلی لند

 • 1396

  #

  شرکت مابا سابقه 50 سال تولید لوازم خانگی اسباب بازی و قطعات صنعتی و کشاورزی یکی از با سابقه ترین و شناحته شده ترین برندها در صنعت تولید صنعت پلاستیک می باشد که تا امروز توزیع محصولات حود را بااستفاده از روش های سنتی و با تکیه بر واسطه و بنکدار انجام داده است ولی امروزه با استفاده از تکنولوژی روز و روش های نوین فروش قصد در ایجاد شبکه فروش اینترنتی به منظور حذف واسطه و احترام به حقوق مصرف کننده دارد

 • 1396

  #

  شرکت مابا سابقه 50 سال تولید لوازم خانگی اسباب بازی و قطعات صنعتی و کشاورزی یکی از با سابقه ترین و شناحته شده ترین برندها در صنعت تولید صنعت پلاستیک می باشد که تا امروز توزیع محصولات حود را بااستفاده از روش های سنتی و با تکیه بر واسطه و بنکدار انجام داده است ولی امروزه با استفاده از تکنولوژی روز و روش های نوین فروش قصد در ایجاد شبکه فروش اینترنتی به منظور حذف واسطه و احترام به حقوق مصرف کننده دارد

 • 1396

  #

  شرکت مابا سابقه 50 سال تولید لوازم خانگی اسباب بازی و قطعات صنعتی و کشاورزی یکی از با سابقه ترین و شناحته شده ترین برندها در صنعت تولید صنعت پلاستیک می باشد که تا امروز توزیع محصولات حود را بااستفاده از روش های سنتی و با تکیه بر واسطه و بنکدار انجام داده است ولی امروزه با استفاده از تکنولوژی روز و روش های نوین فروش قصد در ایجاد شبکه فروش اینترنتی به منظور حذف واسطه و احترام به حقوق مصرف کننده دارد

 • 1396

  #

  شرکت مابا سابقه 50 سال تولید لوازم خانگی اسباب بازی و قطعات صنعتی و کشاورزی یکی از با سابقه ترین و شناحته شده ترین برندها در صنعت تولید صنعت پلاستیک می باشد که تا امروز توزیع محصولات حود را بااستفاده از روش های سنتی و با تکیه بر واسطه و بنکدار انجام داده است ولی امروزه با استفاده از تکنولوژی روز و روش های نوین فروش قصد در ایجاد شبکه فروش اینترنتی به منظور حذف واسطه و احترام به حقوق مصرف کننده دارد